free web builder

ESPAI DE SILENCI I CONTEMPLACIÓ

La Obra grande de Dios en el hombre, se labra en el interior (Padre Palau)
Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta (Santa Teresa)

OBJECTIU DEL CENTRE

· Oferir un lloc excepcional, a la ciutat de Barcelona, per a persones o grups que cerquin el sentit profund a la vida i un espai per al silenci, la contemplació i la trobada.

· Donar a conèixer la riquesa de l'espiritualitat carmelitana-palautiana i acompanyar el camí d'interiorització personal amb els místics del Carmel.

· Despertar en la societat l'anhel per la vida espiritual i l'experiència de Déu expressada en el compromís amb el proïsme.

· Propiciar la reflexió i diàleg amb altres tradicions espirituals.

SERVEIS

• Espai de silenci i contemplació
• Assessoria espiritual i acompanyament per fer camí
• Exercicis espirituals, jornades, recessos, tallers de meditació, grups de pregària, cursos, seminaris, assemblees, congressos ...

• Espai de silenci i contemplació
• Assessoria espiritual i acompanyament per fer camí
• Exercicis espirituals, jornades, recessos, tallers de meditació, grups de pregària, cursos, seminaris, assemblees, congressos ... 

• Destinat a persones o grups organitzats amb inquietud de fe i compromís cristià.

Benvinguts al nostre servei d'Atenció Personalitzada.
Vol que li Truquem?

INFORMACIÓ

De Dilluns a Divendres
09:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Email: centre@espainterioritatpalau.com
C/ Inmaculada 55
08017 Barcelona
Al Peu de la Serra de Collserola

© Copyright 2018 Centre Francesc Palau - Tots els drets reservats.